Allmänna villkor

1. ALLMÄNT

Följande villkor gäller alla beställningar som görs av kunden (hädanefter kallad ”du”) hos STYLEFRONT (org.nr 810602-0509).

Genom att använda stylefront.se och/eller göra en beställning på en tjänst, godkänner du att följa villkoren som anges i detta dokument (”Villkoren”). Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått Villkoren innan du gör din beställning.

Beställningar kan endast göras av personer över 18 år, som inte står under förmyndarskap eller agerar i egenskap av företag och som är bosatta i Sverige. Beställningar med presentkort kan göras av personer från 16 år.

Att tjänster tillhandahålls på stylefront.se vid en viss given tidpunkt, innebär eller är inte en garanti för att dessa tjänster alltid är tillgängliga. 

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor efter behov, utan att meddela dig på förhand. Den version av villkoren som gäller för din beställning är den version som finns tillgänglig på stylefront.se vid den tidpunkt då du gör din beställning.

STYLEFRONT vill tillhandahålla bästa möjliga onlineupplevelse. För att möjliggöra detta måste vi säkerställa att våra tjänster går som ett urverk. Du förstår och godkänner att inte (i) publicera, överföra, distribuera på nytt, ladda upp eller främja någon kommunikation eller innehåll som skulle kunna skada eller ha en negativ effekt på företaget, vår verksamhet, tjänster; (ii) agera på ett sätt eller använda en enhet som begränsar, hindrar, stör eller helt stoppar någon annan användare från att använda eller ha glädje av webbplatsen stylefront.se, eller som påverkar webbplatsens säkerhet eller (iii) använda någon enhet eller försöka använda någon sökmotor, programvara, verktyg, agent, skript eller annan enhet eller mekanism (inklusive, och utan begränsningar, spindlar, botprogram, krypare, avatarer eller intelligenta agenter) för att navigera eller söka på webbplatsen eller kopiera innehåll från webbplatsen. När det gäller användare som bryter mot denna klausul eller någon annan klausul i dessa villkor förbehåller vi oss rätten att omedelbart neka dem tillgång till webbplatsen och stänga ner deras konton.

2. PRISER 

De priser som anges på stylefront.se är inklusive lagstadgad mervärdesskatt.

3.BESTÄLLNING/UPPRÄTTANDE AV AVTAL

Du kan göra dina beställningar via stylefront.se och blir kopplad via bokadirekt.se. 

När du har lagt din beställning, mejlar vi dig en orderbekräftelse, under förutsättning att du har försett oss med din e-postadress. Om vi av någon anledning inte kan skicka din beställning, kommer vi att informera dig om detta snarast möjligt. Om vi redan har mottagit betalning för en sådan beställning, kommer vi att återbetala det aktuella beloppet med hjälp av samma betalningssätt som du använde då du gjorde din beställning, i den mån detta är möjligt. Om återbetalningen av något skäl måste ske på ett annat sätt, kommer jag att kontakta dig för att se till att återbetalningen kan utföras.

Varje beställning måste uppgå till minst 1 service.

4. BETALNINGSSÄTT

Du kan betala för dina varor på de olika sätt som presenteras nedan.

BETALNING FÖRE ELLER EFTER SERVICE

KORTKÖP

Du kan ange dina betalningsuppgifter då du gör beställningen genom att använda ett giltigt betalkort (VISA, Mastercard eller American Express). Aktuellt belopp reserveras direkt på ditt kort, men kommer inte att debiteras förens tjänsten är igång. Stylefront förbehåller sig rätten att kontrollera betalkortets giltighet, att utrymme för debitering av beställningens värde finns och att köparens adressuppgifter stämmer. Vi kan neka köp till följd av dessa kontroller.

 

BETALNING EFTER TJÄNST

BETALA NÄSTA MÅNAD - MÅNADSFAKTURA

Alla varor som du handlar hos oss inom en månad samlas på en och samma faktura som skickas till dig månaden efter. En fakturaavgift på 19 kronor tillkommer till fakturabeloppet. Fakturan förfaller till betalning i slutet av den månad som fakturan utfärdas.

KREDITKONTROLL

När du gör en bokning via bokadirekt.se och vill betala med klarna förbehåller sig rätten att pröva din ansökan om att betala per månadsfaktura eller med Konto och att avslå den, begränsa den, begära förskottsbetalning eller föreslå ett alternativt betalningssätt.

DRÖJSMÅL

Om du väljer att betala per månadsfaktura eller delbetalningar och om betalning inte sker i tid, debiteras du en förseningsavgift om 60 SEK i samband med din första påminnelse och sedan en påminnelseavgift om 60 SEK för varje påminnelse vi skickar. Om betalning av aktuellt belopp inte erläggs efter att vi har skickat dig minst en påminnelse, förfaller hela det utestående beloppet till omedelbar betalning. Bokadirekt.se har rätt att debitera en årlig dröjsmålsränta på 17,9 % efter förfallodagen.

AVRÄKNINGSORDNING

Om du väljer att betala efter leverans avräknas betalningar som görs för att lösa den aktuella skulden mot avgifter, ränta och kapitalbelopp, i angiven ordning.

ÖVRIGT

Observera att Stylefront förbehåller sig rätten att skicka begäranden om betalning till din e-postadress.

5. KLAUSULERS GILTIGHET

Om en eller flera bestämmelser i detta avtal är ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av någon domstol eller tillsynsmyndighet, skall detta inte påverka återstående avtalsbestämmelsernas giltighet.

6. INFORMATION

STYLEFRONT
Företagsregister: Enskildfirma
Momsregistrerings nr: SE10602050901
Auktoriserad Representant: Maria-Desirée Rapp
Mail: info@stylefront.se

Innehar F-skattsedel