Policy

LAGEN

VID MISSNÖJE

Inom skönhetsbranschen kan man ej reklamera en känsla. Detta skall kunden påpeka precis efter dom fått allt mailat. Påpekar inte kunden något efter 1 vecka av all info som mailats, kan kunden ej kräva reklamation i efterhand på grund av missnöje.

Vad säger konsumenttjänstelagen?

”Lagen gäller inte vid behandling av personer t.ex. hos skönhetsspecialister, såvida den som utför tjänsten har rätt kompetens och nödvändig utbildning”. Ta gärna tillvara på dina intressen och samråda med stylist/Personal Shopper så att det ej uppstår missförstånd innan tjänstens gång. 

Din stylist/Personalshopper skall enligt lag informera dig om det finns behov av tilläggsarbete under din konsultation samt avråda dig från att köpa tjänsten om den ej är till rimlig nytta för dig. Stylist/Personalshopper har rätt till pristillägg om hon har utfört nödvändigt tilläggsarbete eller om tjänsten har blivit dyrare på grund av omständigheter som beror på dig.

För mer än 1 mail i veckan tillkommer en extra avgift:
- Mail max 10 meningar: 250kr
- Mail längre än 10 meningar 450kr

”Konsumenttjänstelagen gäller endast vid lösa/fasta materiella ting”.

 

PERSONUPPGIFTER

STYLEFRONT arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid din användning av våra tjänster. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas. 

Denna integritetspolicy gäller endast Stylefronts kunder och användare av våra onlinetjänster.

VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

STYLEFRONT, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med PuL, personuppgiftslagen (1998:204), som är den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv (95/46/EG). .

VAD FÖR SLAGS PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss, t.ex. när du gör beställningar, kontaktar vår kundtjänst eller deltar i tävlingar. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, födelsedatum och betalningsinformation. Dessutom kan vi samla in vissa personuppgifter från externa källor, t.ex. kreditupplysningar och adressuppdateringar.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

Du har rätt att när som helst (gratis en gång om året) begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadagat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Du kan mejla oss på info@stylefront.se

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

STYLEFRONT
Företagsregister: Enskildfirma
Momsregistrerings nr: SE10602050901
Auktoriserad Representant: Maria-Desirée Rapp
Mail: info@stylefront.se

Innehar F-skattsedel